50+ Kata-kata Bijak Dalam Al Qur’an Dan Hadits

Kata-kata bijak dalam Al Qur’an dan Hadits selalu menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT, umat Islam dapat menghadapi rintangan dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti karir, hubungan, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi.

Berikut adalah lebih dari 51 contoh kata-kata bijak dalam Al Qur’an dan Hadits yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk meraih tujuan dalam hidup:

1. Dan berusahalah kamu untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dengan jalan menaati perintah Tuhanmu. (QS. Al-Qashash: 77)
2. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. (QS. Yusuf: 87)
3. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)
4. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. (QS. Ali Imran: 103)
5. Dan sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 155)
6. Janganlah kamu memandang rendah terhadap kecilnya dosa, sesungguhnya gunung yang besar terbentuk dari sekumpulan batu kerikil. (HR. Ahmad)
7. Janganlah kamu lelah dalam berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 195)
8. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu lakukan, pasti akan diberi balasan oleh Allah. (QS. Al-Zalzalah: 7-8)
9. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmidzi)
10. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. (QS. At-Talaq: 3)
11. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia usahakan. (QS. An-Nahl: 97)
12. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’d: 11)
13. Janganlah kamu menyerah kepada kesulitan, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 5-6)
14. Sesungguhnya aku hanya mampu menghendaki kebaikan saja, tetapi hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Kahfi: 39)
15. Tidak ada kesulitan yang berkepanjangan, kecuali pasti ada kemudahannya. (HR. Bukhari)
16. Sesungguhnya kesabaran itu adalah cahaya. (HR. Muslim)
17. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, karena sesungguhnya Allah akan mencari-cari kesalahanmu. (HR. Tirmidzi)
18. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. (HR. Muslim)
19. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. (QS. Al-Hujurat: 13)
20. Berbuat baiklah kepada orang tua, karena sesungguhnya kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat tergantung pada hubungan baik dengan orang tua. (HR. Tirmidzi)
21. Janganlah kamu mengatakan sesuatu kecuali kebaikan atau diam. (HR. Abu Dawud)
22. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan istiqamah, biarpun sedikit. (HR. Muslim)
23. Sesungguhnya Allah tidak akan menolong hamba-Nya selama ia tidak menolong saudaranya. (HR. Muslim)
24. Berikanlah kepada orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. (HR. Bukhari)
25. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. (HR. Bukhari)
26. Sesungguhnya kebahagiaan dunia hanyalah sebentar, dan kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang abadi. (QS. Al-Hadid: 20)
27. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan usaha dan amal yang baik itu sia-sia. (QS. At-Tawbah: 105)
28. Sesungguhnya kebenaran dan kesabaran itu adalah kunci keberhasilan. (HR. Ahmad)
29. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)
30. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berusaha dan berdoa kepada-Nya. (QS. Al-Baqarah: 186)
31. Janganlah kamu berbuat zalim kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. (QS. Al-Hujurat: 9)
32. Janganlah kamu merendahkan dirimu, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang merendahkan diri. (QS. Al-Hujurat: 11)
33. Sesungguhnya orang yang paling hebat di antara kalian adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. (HR. Ahmad)
34. Sesungguhnya kesulitan itu menghasilkan kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 5-6)
35. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal yang dilakukan dengan riya dan sum’ah. (HR. Muslim)
36. Janganlah kamu membiarkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil akan menumpuk dan menjadi besar. (HR. Ahmad)
37. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’d: 11)
38. Janganlah kamu iri hati terhadap orang lain, karena iri hati itu menghancurkan amal kebaikan. (HR. Muslim)
39. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Qasas: 56)
40. Sesungguhnya Allah menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (HR. Muslim)
41. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. (QS. Al-Hujurat: 13)
42. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’d: 11)
43. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling banyak beramal shaleh. (QS. Al-Hujurat: 13)
44. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)
45. Sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. (QS. Ali Imran: 185)
46. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka merubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’d: 11)
47. Janganlah kamu mengatakan sesuatu kecuali kebaikan atau diam. (HR. Bukhari)
48. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuh dan harta, tetapi Allah melihat pada hati dan amal. (HR. Muslim)
49. Sesungguhnya Allah memberikan kepada hamba-Nya apa yang hamba-Nya inginkan, jika hamba