51 Kata-kata Mutiara Dalam Islam Tentang Kesabaran

Kata-kata mutiara dalam Islam tentang kesabaran dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk meraih tujuan, menghadapi rintangan, dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Kesabaran adalah kunci penting untuk menghadapi tantangan dan mengatasi kegagalan. Berikut ini adalah beberapa contoh kata-kata mutiara dalam Islam tentang kesabaran yang dapat memotivasi kita dalam berbagai aspek kehidupan:

1. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. (Al-Baqarah 2:45)
2. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah 2:153)
3. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Yusuf 12:87)
4. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:6)
5. Orang yang sabar akan mendapat pahala tanpa batas. (Az-Zumar 39:10)
6. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. (Ali Imran 3:139)
7. Janganlah kamu merasa lelah dan janganlah kamu berduka cita, kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. (Ali Imran 3:200)
8. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. (Ali Imran 3:146)
9. Dan janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. (At-Taubah 9:40)
10. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Anfal 8:46)
11. Sesungguhnya, di dalam kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:5-6)
12. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. (Ghafir 40:60)
13. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. (Al-Imran 3:139)
14. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah 2:286)
15. Sesungguhnya, Allah senantiasa bersama orang yang sabar. (An-Nahl 16:126)
16. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d 13:11)
17. Allah akan menguji orang-orang yang beriman dengan kesulitan dan penderitaan. (Al-Baqarah 2:155)
18. Sesungguhnya, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. (Al-Anfal 8:46)
19. Allah akan menguji orang-orang yang beriman dengan kesulitan dan penderitaan. (Ali Imran 3:186)
20. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar akan mendapat ganjaran yang tidak terhingga. (Az-Zumar 39:10)
21. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan, serta bersabarlah dalam menghadapi ujian. (Al-Baqarah 2:153)
22. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Yusuf 12:87)
23. Sesungguhnya, Allah beserta orang yang sabar. (Al-Baqarah 2:153)
24. Janganlah kamu merasa lelah dan janganlah kamu berduka cita. (Ali Imran 3:200)
25. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Anfal 8:46)
26. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah 2:286)
27. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. (Ghafir 40:60)
28. Sesungguhnya, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. (Al-Anfal 8:46)
29. Sesungguhnya, di dalam kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:5-6)
30. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d 13:11)
31. Allah akan menguji orang-orang yang beriman dengan kesulitan dan penderitaan. (Al-Baqarah 2:155)
32. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:6)
33. Sesungguhnya, Allah mencintai orang yang sabar. (Ali Imran 3:146)
34. Sesungguhnya, di dalam kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:5-6)
35. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. (Al-Imran 3:139)
36. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. (Ghafir 40:60)
37. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Yusuf 12:87)
38. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Anfal 8:46)
39. Allah akan menguji orang-orang yang beriman dengan kesulitan dan penderitaan. (Ali Imran 3:186)
40. Sesungguhnya, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. (Al-Anfal 8:46)
41. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah 2:286)
42. Janganlah kamu merasa lelah dan janganlah kamu berduka cita. (Ali Imran 3:200)
43. Allah akan menguji orang-orang yang beriman dengan kesulitan dan penderitaan. (Al-Baqarah 2:155)
44. Sesungguhnya, Allah mencintai orang yang sabar. (Ali Imran 3:146)
45. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:6)
46. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. (Ali Imran 3:139)
47. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah 2:153)
48. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan, serta bersabarlah dalam menghadapi ujian. (Al-Baqarah 2:153)
49. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar akan mendapat ganjaran yang tidak terhingga. (Az-Zumar 39:10)
50. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d 13:11)
51. Sesungguhnya, di dalam kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah 94:5-6)

Kesimpulannya, kata-kata mutiara dalam Islam tentang kesabaran dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Dengan bersabar dan berdoa kepada Allah, serta yakin bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar, kita dapat meraih tujuan dan mencapai kesuksesan. Jangan pernah berputus asa, karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan.