51 Kata-kata Bijak Arab Latin Dan Artinya

Kata-kata bijak Arab Latin dan artinya seringkali menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menghadapi segala rintangan dalam hidup. Terkadang, satu kata bijak dapat memberikan semangat yang diperlukan untuk meraih tujuan yang diinginkan. Berikut adalah 51 contoh kata-kata bijak Arab Latin dan artinya yang dapat memotivasi dan membangkitkan semangat dalam berbagai aspek kehidupan:

1. Al-ilmu nurun, wa laa nurun a’laa nur. (Ilmu itu cahaya, dan tidak ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya ilmu)
2. Al-hikmah tabda’u minal khawfi. (Kebijaksanaan dimulai dari ketakutan)
3. Al-‘izzatu lillah. (Kekuatan ada pada Allah)
4. Al-‘ilmu qablal qawli wal ‘amali. (Ilmu sebelum ucapan dan tindakan)
5. Al-ghadu min ajli l-‘amal. (Besok itu untuk bekerja)
6. Al-qadru minal-Iman. (Ketetapan datang dari iman)
7. Al-mu’minu mir’aatu akhihi. (Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya)
8. Al-‘ilmu bi-ra’sihi. (Ilmu itu kepala)
9. Al-‘ilmu lamm yaj’alni ‘aliman, fa huwa jahilun bi nafsihi. (Ilmu yang tidak menjadikan saya lebih bijak, maka saya akan lebih bodoh terhadap diri sendiri)
10. Al-‘ilmu yuftahu bi-l su’al. (Ilmu dibuka dengan pertanyaan)
11. Al-‘ilmu kanzun la yafna. (Ilmu adalah harta yang tidak pernah habis)
12. Al-khalqu ‘aynun wa rabbul ‘ayni rabbul khalqi. (Kehidupan adalah mata air, dan Tuhan dari sumber kehidupan)
13. Al-ma’rifatu bi-l qalbi la bi-l lisani. (Pemahaman terjadi dalam hati, bukan di bibir)
14. Al-‘umr miftahul ‘amal. (Umur adalah kunci dari setiap tindakan)
15. Al-‘ilman yu’lam wa la yasta’lam. (Ilmu harus dipelajari dan tidak diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma)
16. Al-‘amalu bi-t-tawfiqi wa-l-ikhlas. (Tindakan didasarkan pada keberuntungan dan ketulusan)
17. Al-‘izzatu lillahi wa li rasulihi wa li-l mu’minin. (Kekuatan adalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin)
18. Al-‘ilmu qablal-‘amal. (Ilmu sebelum tindakan)
19. Al-mawt la yakhafu minhu illa-l mu’min. (Kematian ditakuti hanya oleh orang yang beriman)
20. Al-‘ajal min Allahi wa-l-ma’ali minna. (Waktu dan kekayaan berasal dari Allah)
21. Al-‘ilmu nurun wa-l-‘amalu bawarina. (Ilmu adalah cahaya dan tindakan adalah bayangan kita)
22. Al-‘ilmu qablal kalaam. (Ilmu sebelum bicara)
23. Al-‘ilmu qablal mal. (Ilmu sebelum kekayaan)
24. Al-harisu ‘alal ‘ilmil mislu l-mushtaaq ‘alal maa’. (Menuntut ilmu seperti orang yang haus air)
25. Al-‘ilmu ma lamm yushtak ‘alaihi. (Ilmu yang tidak dicari tidak akan ditemukan)
26. Al-‘ilmu yajibu an yu’amala bihi. (Ilmu harus diterapkan dalam tindakan)
27. Al-‘ilmu laysa bi kathrati-l masa’ili walakin bi-l aqwaali. (Ilmu tidak dilihat dari banyaknya pertanyaan, tapi dari banyaknya jawaban)
28. Al-‘ilmu ‘amalun, wa laisa bi kasalin. (Ilmu adalah tindakan, bukan kebodohan)
29. Al-‘ilmu ‘indallah, wa l-hukmu yahkumu bihi. (Ilmu berada di tangan Allah, dan keputusan diambil dengan itu)
30. Al-‘ilmu yakfi li-nafsihi, wa la yakfi li-ghayrihi. (Ilmu cukup untuk diri sendiri, tapi tidak cukup untuk orang lain)
31. Al-ilmu fawqa kulli thi ‘ilmin ‘aalim. (Ilmu ada di atas semua pengetahuan yang ada)
32. Al-‘aleemu bi kulli shay-in ‘aleem. (Yang Maha Mengetahui tentang segala sesuatu)
33. Al-‘ilman ‘afdal min al-maal. (Ilmu lebih baik daripada kekayaan)
34. Al-hayatu qasiratun wa-l-‘ilmu baqiyyatun. (Hidup singkat, tapi ilmu itu abadi)
35. Al-‘ilmu nashfu-l qalbi wa tathbutu-l ‘amali. (Ilmu membersihkan hati dan memperkuat tindakan)
36. Al-‘ilmu fard ‘ala kulli muslimin wa muslimatin. (Ilmu wajib bagi setiap muslim pria dan wanita)
37. Al-‘ilmu ‘ala muqabilati-l jahli. (Ilmu adalah lawan kebodohan)
38. Al-‘ilmu maqarribun ila-l jannah. (Ilmu mendorong kita menuju surga)
39. Al-‘ilmu faridatun ‘ala kulli muslimin wa muslimatin. (Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim pria dan wanita)
40. Al-‘ilmu khayrun min al-maal. (Ilmu lebih baik daripada kekayaan)
41. Al-‘ilmu ‘indallah wa ma lamm yaghribhu qalbin, lam yaghribhu lisan. (Ilmu berasal dari Allah dan jika tidak terdapat di hati, maka tidak akan terdapat di bibir)
42. Al-‘ilmu ‘ala qadril mashaqqah. (Ilmu sebanding dengan usaha yang dikeluarkan)
43. Al-‘ilmu ma’rufun wa-l jahlu munkarun. (Ilmu itu baik, tapi kebodohan itu buruk)
44. Al-‘ilmu sirrun wa-l jahlu ‘aanan. (Ilmu itu rahasia, tapi kebodohan itu lantaran kesalahan)
45. Al-‘ilmu ‘ala ‘alaqati-l ‘amal. (Ilmu sangat penting dalam tindakan)
46. Al-‘ilmu nafsun wa-l kalamu lisanun wa-l kitabatu dhahirun. (Ilmu berasal dari hati, perkataan kita, dan tulisan kita)
47. Al-‘ilmu hujjatun ‘ala-l mujtahid. (Ilmu adalah argumen bagi orang yang menjalankannya)
48. Al-‘ilmu qablal jahli. (Ilmu sebelum kebodohan)
49. Al-‘ilmu bi-qalbin jahilin khayrun min al-jahl bi-qalbin ‘alim. (Ilmu dengan hati orang bodoh lebih baik daripada kebodohan dengan hati yang tahu)
50. Al-qalbu miftahul ‘ilm. (Hati adalah kunci ilmu)
51. Al-‘ilmu maqarribun ila-l qurbah. (Ilmu mendekatkan kita dengan Tuhan)

Kesimpulannya, kata-kata bijak Arab Latin dan artinya sangat penting dalam kehidupan manusia karena bisa memberikan inspirasi dan semangat dalam meraih keberhasilan. Kata-kata bijak ini mencerminkan keberanian, ketekunan, kebahagiaan, dan optimisme, serta mengingatkan kita akan potensi dan kekuatan kita untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Maka, mari kita aplikasikan kata-kata bijak ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kesuksesan yang diinginkan!