51 Kata-kata Bijak Islami Al Quran

Kata-kata Bijak Islami Al Quran adalah sumber inspirasi yang luar biasa untuk meraih tujuan dalam hidup. Al Quran adalah kitab suci yang penuh dengan kata-kata bijak yang dapat membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah lebih dari 51 contoh kata-kata bijak Islami Al Quran yang dapat menginspirasi kita untuk meraih kesuksesan dalam hidup.

1. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. (QS. Ar-Ra’d: 11)

2. Sesungguhnya setiap yang baik itu berasal dari Allah. (QS. An-Nahl: 53)

3. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)

4. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 6)

5. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra’d: 11)

6. Maka (ingatlah), sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 5-6)

7. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang yang kafir. (QS. Yusuf: 87)

8. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memudahkan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

9. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 286)

10. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 82)

11. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. (QS. At-Talaq: 2-3)

12. Dan tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 286)

13. Apapun yang kamu usahakan, maka Allah pasti bisa membantumu. (QS. Al-Ankabut: 69)

14. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan usaha orang yang berbuat baik itu sia-sia. (QS. At-Tawbah: 51)

15. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)

16. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak, maka cukuplah Allah sebagai Penolong yang Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 85)

17. Apapun yang kamu usahakan, maka Allah pasti bisa membantumu. (QS. Al-Ankabut: 69)

18. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memudahkan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

19. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). (QS. At-Talaq: 3)

20. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik. (QS. Al-Mu’minun: 12-14)

21. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu anggap dusta: ‘Ini adalah baik untukku’, sedangkan itu yang kamu anggap buruk itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 216)

22. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan (keperluannya). (QS. At-Talaq: 3)

23. Sesungguhnya barangsiapa yang bersabar dan memaafkan, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang patut dijadikan teladan. (QS. As-Syura: 43)

24. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik. (QS. Al-Mu’minun: 12-14)

25. Dan pada dirimu sendiri (ada tanda-tanda kebesaran Allah). Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. Adz-Dzariyat: 21)

26. Dan orang yang bersabar dan mengerjakan amal saleh, niscaya mereka itu mendapat pengampunan dan pahala yang besar. (QS. Hud: 11)

27. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak yakin membuatmu gelisah. (QS. Ar-Rum: 60)

28. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). (QS. At-Talaq: 3)

29. Dan Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)

30. Dan barang siapa yang mengharapkan (keridhaan) Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. At-Talaq: 2-3)

31. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). (QS. At-Talaq: 3)

32. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. (QS. Yusuf: 87)

33. Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (QS. Az-Zumar: 53)

34. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). (QS. At-Talaq: 3)

35. Sesungguhnya Allah memiliki harta yang banyak dan luas rizki-Nya, dan Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dilimpahkan kehormatan oleh Allah, maka