50+ Kata-kata Mutiara Islam Dalam Bahasa Arab

Kata-kata Mutiara Islam Dalam Bahasa Arab selalu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dari masa ke masa, kata-kata ini telah memberikan motivasi bagi manusia untuk mencapai tujuan, menghadapi rintangan, dan mencapai kesuksesan. Berikut adalah 51 contoh Kata-kata Mutiara Islam Dalam Bahasa Arab yang dapat menginspirasi Anda dalam berbagai aspek kehidupan:

1. Inna ma’al ‘usri yusra – Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2. Al-ilmu nurun – Ilmu adalah cahaya.
3. Sabar itu separuh iman – Sabar adalah setengah dari iman.
4. Allahumma inni as’aluka fahman nabiyyin – Ya Allah, aku memohon padamu pemahaman seperti pemahaman para nabi.
5. La tahzan, innallaha ma’ana – Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita.
6. Allah yusahhil al-khair – Allah memudahkan kebaikan.
7. Al-qalamu maktubun – Takdir telah tertulis.
8. Allahu akbar – Allah Maha Besar.
9. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un – Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali.
10. Ya Allah, berikanlah kita hidayah – Ya Allah, berikanlah kita petunjuk.
11. Masha Allah – Apa yang Allah kehendaki.
12. Astaghfirullah – Saya memohon ampun kepada Allah.
13. Alhamdulillah – Segala puji bagi Allah.
14. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastata’tu, a’udhu bika min sharri ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u bidhanbi faghfirli innahu la yaghfiru adhdhunuuba illa anta – Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Engkau menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, aku berusaha untuk menepati perjanjian dan janji-Mu sejauh yang aku mampu, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang aku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
15. Allahumma bariklana fi rajab wa syaban wa ballighna ramadan – Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban dan biarkan kami sampai ke bulan Ramadan.
16. Yaqin itu setengah dari iman – Keyakinan adalah setengah dari iman.
17. Takwa itu adalah jalan kebahagiaan – Ketaqwaan adalah jalan kebahagiaan.
18. Allahumma ajirna min an-nar – Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka.
19. Minal ‘izzati lillah – Kebesaran hanya milik Allah.
20. Allahumma anta al-malik, la ilaha illa anta, ana abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastata’tu, a’udhu bika min sharri ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u bidhanbi faghfirli innahu la yaghfiru adhdhunuuba illa anta – Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, aku adalah hamba-Mu dan aku menepati perjanjian dan janji-Mu sejauh yang aku mampu, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang aku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
21. Hasbunallah wa ni’mal wakil – Allah cukup sebagai pelindung dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.
22. Allahumma inni as’aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah – Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat.
23. Allahumma inna nas’aluka rizqan halalan tayyiban wa ‘amalan mutaqabbalan – Ya Allah, kami memohon rizki yang halal dan baik serta amal yang diterima.
24. La tahzan, Allah ‘azza wa jalla ma’ana – Jangan sedih, Allah Yang Maha Kuasa bersama kita.
25. Allahumma man arada bi wa bi dinina khairan faqih qalbah wa baarik lahu fi ‘amalihi wa hawlihi – Ya Allah, siapa saja yang menginginkan kebaikan untukku dan untuk agamaku, berikanlah pemahaman kepadanya dan berkahilah dia di dalam amal dan kehidupannya.
26. Allahumma anta al-salam, wa minkas-salam, tabarakta ya dhal-jalali wal ikram – Ya Allah, Engkaulah Yang Memberi Kesejahteraan dan Dari-Mu Kesejahteraan, Engkaulah Yang Maha Mulia dan Maha Pemurah.
27. Allahumma inni as’aluka husna al-khawatiim – Ya Allah, aku memohon akhir yang baik.
28. Allahumma inna nasta’inuka wa nastaghfiruka wa nu’minu bika wa natawakkalu ‘alaika wa nuthni ‘alaikal khair, wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla’u wa natruku man yafjuruka, Allahumma iyyaka na’budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas’a wa nahfidu wa narju rahmataka wa nakhsha ‘adhabaka inna ‘adhabaka bil kuffari mulhiq – Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, memohon ampunan-Mu, kami beriman kepada-Mu, kami bertawakal kepada-Mu, kami memohon kebaikan dari-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami tidak mengingkari-Mu, dan kami meninggalkan orang-orang yang melanggar perintah-Mu, Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu kami shalat, hanya kepada-Mu kami sujud, hanya kepada-Mu kami berdoa, hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu kami takut, dan kami berlindung dari siksa-Mu, sesungguhnya siksa-Mu adalah untuk orang-orang yang kafir.
29. Allahumma ahyina ma’al iman wa tawaffana ma’al iman wa alhisna ya Rabbal ‘alamin – Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman dan berikanlah kami kebaikan, wahai Tuhan semesta alam.
30. La hawla wa la quwwata illa billah – Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.
31. Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna ittiba’ahu, wa arinal baathila baathilan warzukna ijtinabahu – Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran dan berikanlah aku petunjuk untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepadaku kebatilan dan berikanlah aku petunjuk untuk menjauhinya.
32. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzanbin wa khatain – Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu dari setiap dosa dan kesalahan.
33. Subhanallah – Maha Suci Allah.
34. Allahumma la sahla illa ma ja’altahu sahla, wa anta taj’al al-hazna idha shi’ta sahla – Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau mudahkan, dan Engkau membuat kesedihan menjadi mudah jika Engkau menghendaki.
35. Al-mu’minun man salima al-m