51 Kata-kata Motivasi Yang Ada Di Al Quran

Kata-kata Motivasi yang ada di Al Quran memang sangat inspiratif dan memberikan semangat bagi siapa saja yang membacanya. Tidak hanya tentang kehidupan spiritual, tetapi juga memberikan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini adalah lebih dari 51 contoh Kata-kata Motivasi yang Ada Di Al Quran yang dapat menginspirasi pembaca untuk meraih tujuan, menghadapi rintangan, dan mencapai kesuksesan.

1. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 11)

2. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah: 5-6)

3. Dan apabila kamu memohon, maka mintalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah. (Al-Baqarah: 186)

4. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (Ar-Rahman: 13)

5. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menciptakan baginya jalan keluar. (At-Talaq: 2-3)

6. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. (Ali Imran: 139)

7. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. (Ali Imran: 200)

8. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah selain kaum yang kafir. (Yusuf: 87)

TRENDING:  51 Kata-kata Mutiara Yang Terdapat Dalam Al-quran

9. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (At-Talaq: 3)

10. Dan sesungguhnya kamu akan diberi balasan (yang pantas) hanya dengan apa yang telah kamu kerjakan (di dunia). (Az-Zumar: 74)

11. Sesungguhnya setiap yang berlaku di bumi ini, dan setiap yang terjadi pada dirimu sendiri, semuanya tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh). (Al-Hadid: 22)

12. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah: 153)

13. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)

14. Dan barangsiapa yang menolong (agama) Allah, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. (Al-Hajj: 40)

15. Dan tidaklah berat bagi Allah apa-apa pun di muka bumi dan di langit. (Al-Baqarah: 255)

16. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. (Al-Imran: 146)

17. Tidak ada kesulitan yang tidak ada kemudahan. (Al-Insyirah: 6)

18. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. (At-Talaq: 2-3)

19. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah: 20)

20. Dan janganlah kamu merendahkan dirimu dan janganlah pula kamu membesarkan dirimu, dan hendaklah kamu bersikap sedang (di tengah-tengah keduanya). (Al-Hadid: 23)

21. Dan janganlah kamu menjadi lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. (Ali Imran: 139)

TRENDING:  51 Kata-kata Mutiara Yang Terdapat Dalam Al-quran

22. Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. (Al-Isra: 45)

23. Dan sesungguhnya kamu akan diberi balasan (yang pantas) hanya dengan apa yang telah kamu kerjakan (di dunia). (Az-Zumar: 74)

24. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 11)

25. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah: 153)

26. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)

27. Dan barangsiapa yang menolong (agama) Allah, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. (Al-Hajj: 40)

28. Dan tidaklah berat bagi Allah apa-apa pun di muka bumi dan di langit. (Al-Baqarah: 255)

29. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. (Al-Imran: 146)

30. Tidak ada kesulitan yang tidak ada kemudahan. (Al-Insyirah: 6)

31. Barangsiapa yang menolong (membela) agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. (Al-Hajj: 40)

32. Sesungguhnya setiap yang berlaku di bumi ini dan setiap yang terjadi pada dirimu sendiri semuanya tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh). (Al-Hadid: 22)

33. Dan apabila kamu memohon, maka mintalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah. (Al-Baqarah: 186)

34. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. (Ali Imran: 139)

TRENDING:  51 Kata-kata Mutiara Yang Terdapat Dalam Al-quran

35. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah selain kaum yang kafir. (Yusuf: 87)

36. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (At-Talaq: 3)

37. Dan sesungguhnya kamu akan diberi balasan (yang pantas) hanya dengan apa yang telah kamu kerjakan (di dunia). (Az-Zumar: 74)

38. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menciptakan baginya jalan keluar. (At-Talaq: 2-3)

39. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah: 5-6)

40. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (Ar-Rahman: 13)

41. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 11)

42. Dan janganlah kamu merendahkan dirimu dan janganlah pula kamu membesarkan dirimu, dan hendaklah kamu bersikap sedang (di tengah-tengah keduanya). (Al-Hadid: 23)

43. Dan janganlah kamu menjadi lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. (Ali Imran: 139)

44. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah: 153)

45. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)

46. Dan barangsiapa yang menolong (agama) Allah, niscaya Allah akan menolongnya