51 Kata-kata Motivasi Dalam Ayat Al Quran

Kata-kata Motivasi Dalam Ayat Al Quran

Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Muslim di seluruh dunia. Buku ini memiliki banyak pesan dan pelajaran yang dapat diambil untuk menemukan motivasi dalam hidup. Ayat-ayat Al-Quran memberikan inspirasi dan memotivasi kita untuk terus melangkah maju, meraih tujuan, menghadapi rintangan, dan mencapai kesuksesan. Berikut ini adalah lebih dari 51 contoh kata-kata motivasi dalam ayat Al-Quran yang dapat menginspirasi pembaca untuk meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. (Ali Imran – 3:103)

2. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi (keperluan)nya. (At-Talaq – 65:3)

3. Barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. (Al-Ankabut – 29:6)

4. Dan orang-orang yang bersabar dan berbuat kebajikan, mereka itu akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. (Hud – 11:11)

5. Sesungguhnya setiap yang berlaku di bumi ini dan semuanya yang ada di dalamnya, maka itu adalah kepunyaan Allah. (An-Nisa – 4:126)

6. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, sebelum mereka mengubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d – 13:11)

7. Maka ingatlah, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram. (Ar-Ra’d – 13:28)

8. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Yusuf – 12:87)

9. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (At-Talaq – 65:2)

10. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah – 2:153)

11. Dan janganlah kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Az-Zumar – 39:53)

12. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. (At-Talaq – 65:2)

13. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d – 13:11)

14. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Yusuf – 12:87)

15. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (At-Talaq – 65:3)

16. Dan janganlah kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Az-Zumar – 39:53)

17. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (As-Saff – 61:4)

18. Apabila kamu memohon sesuatu, maka mohonlah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. (An-Nisa – 4:105)

19. Dan jika kamu bersyukur (kepada-Ku), niscaya Aku akan menambah (nikmat-Ku) untukmu. Tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. (Ibrahim – 14:7)

20. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya. (At-Talaq – 65:2)

21. Dan demi sesungguhnya, pasti Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah – 2:155)

22. Dan janganlah kamu menjual janji-janji Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. (An-Nahl – 16:95)

23. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. (At-Talaq – 65:2)

24. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Qaf – 50:16)

25. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah – 2:286)

26. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (At-Talaq – 65:3)

27. Sesungguhnya setiap sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengambil pelajaran. (Adz-Dzariyat – 51:49)

28. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. (At-Talaq – 65:3)

29. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (Ar-Rahman – 55:16)

30. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. (At-Talaq – 65:2)

31. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Qaf – 50:16)

32. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka untuk waktu tertentu. (Ibrahim – 14:42)

33. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan memudahkan baginya jalan keluar. (At-Talaq – 65:2)

34. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Yusuf – 12:87)

35. Barangsiapa yang beriman dan beramal shalih, niscaya Dia akan memberikan kepadanya balasan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya dan Dia akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. (Al-Qasas – 28:80)

36. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. (At-Talaq – 65:2)

37. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika mereka tidak merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d – 13:11)

38. Dan janganlah kamu memandang rendah terhadap dirimu sendiri, dan janganlah kamu merasa sombong terhadap manusia yang lain. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Luqman – 31:18)

39. S